Utnytt digitaliseringsmulighetene i cloud-løsninger med eksperter på IT inkludert digital samhandling og datadrevne løsninger

For de fleste virksomheter er IT blitt strategisk for måloppnåelse, økt driftseffektivitet, forretningsfleksibilitet og brukertilfredshet. Sammen med Orange Business kan du utnytte digitaliseringsmulighetene gjennom ulike cloud-løsninger (skyen) enten du skal bygge helt nye applikasjoner eller modernisere IT-systemer. Sammen kan vi dykke ned i en verden av muligheter for utforming og drift av digitale tjenester, skape bedre arbeidsplasser gjennom digital samhandling og etablere datadrevne løsninger (AI, Big Data) som lærer av virksomhetens data.

 

Cloud – oppdag skyens potensiale med hybride skyløsninger

Cloud-løsninger kan være en viktig faktor for videreutvikling og fornyelse av virksomheten din både lokalt og internasjonalt. Som IT-plattform gir skyen bortimot uendelig fleksibilitet, skalerbarhet, rom for sikkerhetsforbedringer, innovasjonsmuligheter og robusthet. Cloud kan til og med bidra til økt bærekraft.

Benevnelsen «skyen først» blir brukt på kulturer hvor sluttbrukerne gjennom skyløsninger raskt og kontinuerlig kan få tilgang til nye muligheter. Orange Business’ skysentriske kompetanse inkluderer IT- og forretningsstrategisk rådgivning og på å skape problemfritt overgang fra IT-løsningene du har i dag til moderne skyløsninger. Mye kan skapes ved å kombinere dagens og nye systemer i hybride skyløsninger.

Les mer

Cloud – oppdag skyens potensiale med hybride skyløsninger
 
Fra Basefarm til 10 000 digitale løsnings-eksperter lokalt og globalt

Fra Basefarm til 10 000 digitale løsningseksperter lokalt og globalt

Først kjøpte vi Basefarm, Login Consultants og The unbelievable Machine Company (*um). Så er de endelig blitt Orange Business. Du møter derfor en sterk organisasjon lokalt som er integrert med en stor, internasjonal organisasjon. Det går også andre veien. Gjennom oppkjøpene har vi fått den tekniske ekspertisen som våre internasjonale bedriftskunder trenger for den digitale transformasjonen.

 
 

Datatenkning og datadrevne løsninger inkludert Big Data og AI

Datadrevne løsninger kan gjøre det enklere for mange virksomheter å drive digital transformasjon. Vi bruker vår datatenkning-tilnærming for å utvikle og lande nye ideer for datadrevne forretningsmodeller. Store verdier kan kanskje helt overraskende ligge i dataene dine eller i kombinasjon med andre!

Vi leverer plattform-agnostiske tjenester for Big Data, skytjenester og administrerte hostingløsninger, valgt for å skape helhetlige prosesser for digitalisering. Vår ekspertise dekker kunstig intelligens (AI), maskinlæring, robotprosessautomatisering, hyperautomatisering, intelligente virtuelle assistenter og datavirtualisering.

Les mer

Datatenkning og datadrevne løsninger inkludert Big Data og AI
 
 
Trygge løsninger for digital samhandling fra ett startpunkt

Trygge løsninger for digital samhandling fra ett startpunkt

Orange Business Solutions er en pålitelig teknologipartner for digitale arbeidsplasser med en portefølje av samhandlingsløsninger som også forbedrer brukeropplevelser.

Gjennom vår medarbeidersentriske tilnærming gis support ut fra spesifikke brukerbehov. Med Orange Business får du en partner som følger dere hele veien frem til en fremtidsrettet, digital samhandling. Få hjelp med alt fra strategi til design, etablering og drift.

Les mer

 

24/7   support fra 5 store flerspråklige service-sentre over hele verden

 

Oppskalering i fremtiden? Vi følger deg hele veien

Hvis du ønsker å utvikle virksomheten videre trenger du en partner som kan støtte deg både med mer kunnskap og i nye land. Oppkjøpene av Basefarm og flere har bidratt til vår unike portefølje av produkter og tjenester for utvikling av ende-til-ende–tjenester og støtte for dine forretningsbehov. Våre Infrastructure-as-a-Service (IaaS) omfatter sentrale felt som offentlig sky, privat sky, hybrid sky og edge computing, samt digital samhandling og dataadministrasjon.

Vi få fart i overgangen til innovative, automatiserte og skytjenester, Big Data, kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML). Alt samler vi i en multisky-løsning som utnytter det aller beste skyen har å tilby.

Oppskalering I fremtiden? Vi følger deg hele veien
 

Unik cloud-skykompetanse samlet på ett sted

Lang erfaring med å designe, bygge og drifte digital infrastruktur og skyløsninger. Vi vet hva som virker i praksis!

Orange deltar i utvikling av europeiske standarder inkludert GAIA-X og EU-kommisjonens høynivåekspertgruppe (HLEG) på AI

Globale partnerskap med hyperscalere og lokale skyleverandører

 

Les kundehistorier som gir konkret innblikk i teknologibruk og hvordan vi kan jobbe sammen